Apie mus

 

Pateikiama: „Sveikatiada_logotipas.PNG“

 

 

 

Pateikiama: „sveikatai_palankus.png“PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“

VIZIJA

Saugioje, estetiškoje įstaigos aplinkoje tenkinti prigimtinius ugdytinių kultūros, etninius, etinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai ugdyti savarankišką, gebančią sėkmingai mokytis mokykloje ir gyventi žinių visuomenėje asmenybę.

MISIJA

Įgyvendinti švietimo politiką teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, atsižvelgiant į vaiko galimybes ir poreikius bei palaikant glaudžius ryšius su ugdytinių tėvais, mokykla, visuomene.

BENDRUOMENĖS SAVITUMAS

Darni bendruomenė, puoselėjanti gamtosaugines ir sveikatai palankesnes idėjas, pagarbą žmogui, tradicijoms ir gamtai.

VERTYBĖS

Pozityvus, smalsus ir tyrinėjantis vaikas ugdomas propaguojant sveikatinimo ir sporto dvasią, ugdant pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, mokant ekologiško gyvenimo būdo, skiepijant gamtosauginius įgūdžius, suteikiant tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, atskleidžiant ugdytinio meninius gebėjimus.