Apie mus

 

 

 

 

Pateikiama: „sveik_palankus.png“

 

Pateikiama: „ismok jaustis gerai.png“    

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba

Sprendimas

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigą, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą patvirtinant

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-266

 
 
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“
 
VIZIJA
 
Saugioje, estetiškoje įstaigos aplinkoje tenkinti prigimtinius ugdytinių kultūros, etninius, etinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai ugdyti savarankišką, gebančią sėkmingai mokytis mokykloje ir gyventi žinių visuomenėje asmenybę.
 
MISIJA
 
Įstaiga, įgyvendinanti švietimo politiką, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, atsižvelgiant į vaiko galimybes ir poreikius bei palaikant glaudžius ryšius su ugdytinių tėvais, mokykla, visuomene.
 
BENDRUOMENĖS SAVITUMAS
 
Darni bendruomenė, puoselėjanti gamtosaugines ir sveikai palankesnes idėjas, pratęsia žmones, tradiciškai ir gamtai.
 
VERTYBĖS
 
Pozityvus, smalsus ir tyrinėjantis vaikas ugdomas propaguojant sveikatinimo ir sporto dvasią, ugdant pilietiškumą ir tautiškumo jausmą, mokant ekologišką gyvenimo būdą, skiepijant gamtosauginius įgūdžius, suteikiant tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, atskleidžiant ugdytinių meninius gebėjimus.