Apie mus

Pateikiama: „Sveikatiada_logotipas.PNG“

"Tėvų linija"

Pateikiama: „sveikatai_palankus.png“

BENDRUOMENĖS FILOSOFIJA

Įstaigos unikalumas — humanizuotas ugdymo procesas, grindžiamas sveikatos, tautinės kultūros vertybių puoselėjimu, harmoninga pedagogo ir ugdymo sąveika:
• kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė, pripažįstant jo teisę gyventi ir elgtis paga
l prigimtį, ugdymo šeimoje tradicijas, patirtį;
• įstaigoje kuriama palanki aplinka vaikų ir visuomenės sociokultūrinės integracijos prielaidoms formuotis;
• įstaigos bendruomenė, gerbdama šeimos sveikos gyvensenos ugdymo, įstaigos kultūrinio gyvenimo tradicijas ir darniai, sutelktai dirbdama, siekia pateisinti patrauklios ugdymo įstaigos įvaizdį.


VIZIJA
Vaikai — sveiki ir žvalūs,
Aplinka — saugi ir jauki,
Tėvai — pasitikintys,
Pedagogai — rūpestingi.


MISIJA

VAIKAI
• pasitiki savimi, auga sveiki ir žvalūs, laisvai išreiškia save.
• tenkina individualius poreikius, pomėgius.
• susipažįsta su tautos kultūros vertybių sistema
TĖVAI
• dalyvauja ugdymo įstaigos veikloje
PEDAGOGAI
• kūrybiškai pasirenka valstybines ikimokyklinio ugdymo programas ir jas pritaiko darbe.
• saugo ir stiprina vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
• atsižvelgia į prigimtinius vaiko gebėjimus.
• rūpinasi, kad vaikai būtų saugūs, o tėvai ramūs.