Apie mus

 

 

 

 

Pateikiama: „sveikatai_palankus.png“

 

Pateikiama: „ismok jaustis gerai.png“  

 

Plungės rajono savivaldybės taryba

Sprendimas

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-266

 
 
PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTELĖ“
 
VIZIJA
 
Saugioje, estetiškoje įstaigos aplinkoje tenkinti prigimtinius ugdytinių kultūros, etninius, etinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai ugdyti savarankišką, gebančią sėkmingai mokytis mokykloje ir gyventi žinių visuomenėje asmenybę.
 
MISIJA
 
Įgyvendinti švietimo politiką teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, atsižvelgiant į vaiko galimybes ir poreikius bei palaikant glaudžius ryšius su ugdytinių tėvais, mokykla, visuomene.
 
BENDRUOMENĖS SAVITUMAS
 
Darni bendruomenė, puoselėjanti gamtosaugines ir sveikatai palankesnes idėjas, pagarbą žmogui, tradicijoms ir gamtai.
 
VERTYBĖS
 
Pozityvus, smalsus ir tyrinėjantis vaikas ugdomas propaguojant sveikatinimo ir sporto dvasią, ugdant pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, mokant ekologiško gyvenimo būdo, skiepijant gamtosauginius įgūdžius, suteikiant tyrinėjimo ir atradimų džiaugsmą, atskleidžiant ugdytinio meninius gebėjimus.