From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.Spausdinti
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VAIKO MAITINIMO KAINOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO

2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti vieno vaiko dienos maitinimo kainą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose:
1.1. lopšelio grupės vaikams – 1,80 Eur;
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 2,10 Eur;
1.3. lopšelio-darželio „Pasaka“ naktinės specialiosios  grupės vaikams – 2,10 Eur.
2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-288 „Dėl vaiko maitinimo normų Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

Savivaldybės meras                                  Audrius Klišonis

 

 

 

Už darželį galima sumokėti pervedant pinigus į

Luminor banko sąskaitą


Nr.LT814010043000155186


BŪTINA: nurodyti grupę, vaiko vardą, pavardę, už kurį mėnesį mokama.   Pervesti tikslią pinigų sumą.

 

 

Mokestis už vaikų išlaikymą darželyje

(maitinimo normos patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu)


1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % - 2,10 Eur.

2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% - 1,47 Eur.

3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% - 1,57 Eur.

4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% - 0,94 Eur.

5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) - 30% - 0,63 Eur.

6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) - 25 % -0,53 Eur.

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 44,10 Eur.

70% - 30,87 Eur.

75% - 32,97 Eur.

45% - 19,74 Eur.

25% - 11,13 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 50,40 Eur.Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje


1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 100 % - 1,80 Eur.

2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs) – 70% - 1,26 Eur.

3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 75% - 1,35 Eur..

4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% - 0,81 Eur.

5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) - 30% - 0,54 Eur.

6. Maitinimas 1 kartą ( pusryčiai) - 25 % - 0,45 Eur..

Už 21 lankytą dieną su 3 kartų maitinimu – 37,80 Eur.

70% - 26,46 Eur.

75% - 28,35 Eur..

45% - 17,01 Eur.

25 % - 9,45 Eur.

Skaičiuojamas papildomas 0,30 Eur. mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

Viso už 21 lankytą dieną su 3 k. maitinimu – 44,10 Eur.