Biudžeto vykdymo ataskaitos 2012 m. III ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 23 Gegužė 2013 06:44

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

2012-10-04  Nr. D2- 112

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2012 METŲ III KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

1. 2012 m. sausio 31 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-6 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinta 1434,7 tūkst. litų sąmata.  Iš jų : 642,1 tūkst. litų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms ( t.sk. 63,1 tūkst. litų – 2011 metų kreditoriniam įsiskolinimui dengti), 551,7 tūkst. litų – mokinio krepšeliui, 239,8 tūkst. litų – įstaigos gaunamų pajamų programai, 1,1 tūkst. litų – socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai. Savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr.T1-229 savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmata padidinta 1,9 tūkst. litų.

2. Debetinį įstaigos įsiskolinimą 22,6 tūkst. litų sudaro : 17,8 tūkst. litų -tėvų įnašai, 4,8 tūkst. litų – mokestis po vieną litą įstaigos reikmėms.

3. Kreditinį įstaigos 176,3 tūkst. litų įsiskolinimą sudaro : 63,9 – darbo užmokestis už rugsėjo  mėnesį darbuotojams ( tame skaičiuje GPM – 8,1 tūks. litų, „Sodros“ 9% - 6,5 tūkst. litų), 22,4 tūkst. litų – atsiskaitymas su „Sodra“, kurie bus įvykdyti spalio mėnesį. Įsiskolinimas  65,7 tūkst. litų - SPUAB „Plungės šilumos tinklams“ (tame skaičiuje 64,0 tūkst. litų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  susidaro dėl negaunamų biudžeto asignavimų . 0,9 tūkst. litų – AB LESTO,  0,5 tūkst. litų UAB „Energijos kodas“  , 1,0 tūkst. litų – UAB „Plungės vandenys“  iš savarankiškų savivaldybės funkcijų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį . 20,8 tūkst. litų tiekėjams už maisto produktus bus pravesta taip pat spalio mėnesį, kai bus gauti asignavimai iš biudžeto. Taip pat spalio mėnesį pateikus sąskaitas – faktūras už rugsėjo mėnesį liko kreditorinis įsiskolinimas 0,2 tūkst. litų – už ryšių paslaugas iš įstaigos pajamų lėšų ir mokinio krepšelio , 0,4 tūkst. litų kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų už prekes ir 0,1 tūkst. litų už paslaugas. Ne biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas 0,4 tūkst. litų biudžetui ( tėvų įnašai) bus įvykdytas taip pat spalio mėnesį.

4. 2012 metų rugsėjo mėnesį pravedus į biudžetą visas lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė 3,1 tūkst. litų negauti biudžeto asignavimai.

5. 2012 metų III ketvirtį, pateikus paraiškas, gauta 978,7 tūkst. litų asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 494,7 tūkst. litų, mokinio krepšeliui – 346,3 tūkst. litų,  įstaigos pajamų programai – 136,7 tūkst. litų, socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai – 1,0 tūkst. litų. Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už  978,7tūkst. litų. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų – 494,7  tūkst. litų , iš mokinio krepšelio lėšų – 346,3 tūkst. litų, iš įstaigos pajamų  programos lėšų – 136,7 tūkst. litų, iš socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos – 1,0 tūkst. litų.

6.  Per 2012 metų III ketvirtį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta.

Vyr. buhalterė                                                                                      Vaida Armalienė

V.Armalienė 8 448 72423


Forma Nr. 2-1

Forma Nr. 2-2

Forma Nr. 2-3

Forma Nr. 2-4

Forma Nr. 2-5

Forma Nr. 2-6

Atnaujinta Ketvirtadienis, 23 Gegužė 2013 06:52