Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. I ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 21 Spalis 2013 21:05

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

2013-04-08  Nr. D2- 61

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL 2013 METŲ I KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

 

1. 2013 m. vasario 15 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-53 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinta 1553,0 tūkst. litų sąmata.  Iš jų : 705,8 tūkst. litų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms, 506,0 tūkst. litų – mokinio krepšeliui, 233,0 tūkst. litų – įstaigos gaunamų pajamų programai, 2,4 tūkst. litų – socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai. Atskira sąmata numatyti iš 2012 m. nepanaudotų lėšų 60,8 tūkst. litų asignavimų 2013-01-01 esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas , atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, kurie suplanuoti I ketvirtyje.

 

2. Debetinį įstaigos įsiskolinimą 19812,67 litų sudaro : 14838,67 litų -tėvų įnašai, 4974,0 litų – mokestis po vieną litą įstaigos reikmėms.

 

3. Kreditinį įstaigos 199471,16 litų įsiskolinimą sudaro : 62430,12 litų  – darbo užmokestis už kovo mėnesį darbuotojams ( tame skaičiuje GPM – 8057,72  litų, „Sodros“ 9% - 6457,84 litų), 22229,10 litų – atsiskaitymas su „Sodra“, kurie bus įvykdyti balandžio mėnesį iš savarankiškųjų funkcijų ir mokinio krepšelio lėšų.  Įsiskolinimas   litų - UAB „Plungės šilumos tinklams“ 97209,75 litų (tame skaičiuje 36320,86 litų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  susidaro dėl negaunamų biudžeto asignavimų . 1098,57 litų – AB LESTO,  659,98 litų UAB „Energijos kodas“  ,  1802,61 litų – UAB „Plungės vandenys“  iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį . 13881,77 litų tiekėjams už maisto produktus iš įstaigos pajamų ,2913,22 litų iš savarankiškųjų funkcijų bei 328,00 litų iš kitų lėšų bus pravesta taip pat balandžio  mėnesį, kai bus gauti asignavimai iš biudžeto. Taip pat balandžio mėnesį pateikus sąskaitas – faktūras už kovo mėnesį liko kreditorinis įsiskolinimas 186,86 litų – už ryšių paslaugas iš įstaigos pajamų lėšų ir mokinio krepšelio, už prekes 220,00 litų ir paslaugas 400,34 litų iš įstaigos pajamų lėšų. Visi šie įsiskolinimai bus įvykdyti balandžio mėnesį.

4. 2013 metų kovo mėnesį pravedus į biudžetą  lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė  8011,90 litų negauti biudžeto asignavimai.

 

5. 2013 metų I ketvirtį, pateikus paraiškas, gauta 357211,84  litų asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 159944,83 litų, mokinio krepšeliui – 92588,60 litų,  įstaigos pajamų programai – 43902,21 litų, 2012 metų įsiskolinimams padengti 60776,20 litų. Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už  357211,84 litų. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų – 159944,83 litų , iš mokinio krepšelio lėšų – 92588,60 litų, iš įstaigos pajamų  programos lėšų – 43902,21 litų, 2012 m. įsiskolinimai padengti už 60776,20 litų.

 

  1. Per 2013 metų I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta.

 

Vyr. buhalterė                                                                                      Vaida Armalienė

 

2 VSAFAS 2 priedas  Finansinės būklės ataskaita 2013-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2013-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-03-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013m.I ketvirtį

SUMINĖ-1

Forma Nr.2  2013-03-31

Atnaujinta Ketvirtadienis, 24 Spalis 2013 22:31