Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. II ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 24 Spalis 2013 22:09

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

2013-07-08  Nr. D2- 94

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

 

 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

DĖL 2013 METŲ II KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

 

 

1. 2013 m. vasario 15 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-53 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinta 1553,0 tūkst. litų sąmata.  Iš jų : 705,8 tūkst. litų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms, 506,0 tūkst. litų – mokinio krepšeliui, 233,0 tūkst. litų – įstaigos gaunamų pajamų programai, 2,4 tūkst. litų – socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai. Atskira sąmata numatyti iš 2012 m. nepanaudotų lėšų 60,8 tūkst. litų asignavimų 2013-01-01 esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas , atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, kurie suplanuoti I ketvirtyje.

 

2. Debetinį įstaigos įsiskolinimą 5694,02 litų sudaro : 4372,02 litų -tėvų įnašai, 1322,0 litų – mokestis po vieną litą įstaigos reikmėms.

 

3. Kreditinį įstaigos 186654,99 litų įsiskolinimą sudaro : 13830,25 litų  – „Sodra“ 9% , 47606,67 litų – „Sodra“30,98%, kurie bus įvykdyti liepos mėnesį iš savarankiškųjų funkcijų ir mokinio krepšelio lėšų. Taip pat DU 1842,24 ( tame skaičiuje GPM 97,60 litų, „Sodra“ 9 % 165,80 litų) ir „Sodra“ 30,98% 570,72 litų iš socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos lėšų.  Įsiskolinimas  UAB „Plungės šilumos tinklams“ – 105073,25 litų (tame skaičiuje 91614,92 litų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) ir 3844,29 litų – UAB „Plungės vandenys“  (tame skaičiuje 849,05 litų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) susidaro dėl negaunamų biudžeto asignavimų . 720,49 litų – AB LESTO,  379,26 litų UAB „Energijos kodas“  iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį . 6539,15 litų tiekėjams už maisto produktus iš įstaigos pajamų , 3799,53 litų iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų bus pravesta taip pat liepos mėnesį, kai bus gauti asignavimai iš biudžeto. Taip pat liepos mėnesį pateikus sąskaitas – faktūras už birželio mėnesį liko kreditorinis įsiskolinimas 184,51 litų  už ryšių paslaugas iš įstaigos pajamų lėšų , 450,00 litų už darbuotojų sveikatos tikrinimą , už prekes 189,92 litų , už paslaugas 302,50 litų iš įstaigos pajamų lėšų , kvalifikacijos kėlimą 150,00 litų iš mokinio krepšelio lėšų, 55,00 litai už paslaugas iš kitų lėšų. Visi šie įsiskolinimai bus įvykdyti liepos mėnesį. 1117,21 litų liko nebiudžetinėje kasoje ir banko sąskaitoje. Šios lėšos bus pervestos į biudžetą liepos mėnesį.

 

4. 2013 metų birželio mėnesį pravedus į biudžetą  lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė  14619,37 litų negauti biudžeto asignavimai.

 

5. 2013 metų II ketvirtį, pateikus paraiškas, gauta 871954,64  litų asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 434744,93 litų, mokinio krepšeliui – 267605,31 litų,  įstaigos pajamų programai – 108340,27 litų, 2012 metų įsiskolinimams padengti 60800,00 litų, valstybės funkcijoms – 464,13 litų. Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už  870654,64 litų. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų – 433444,93 litų , iš mokinio krepšelio lėšų – 267605,31 litų, iš įstaigos pajamų  programos lėšų – 108340,27 litų, valstybės funkcijų – 464,13 litų, 2012 m. įsiskolinimai padengti už 60800,00 litų.  Savarankiškųjų funkcijų grynųjų pinigų likutis banko sąskaitoje ketvirčiui pasibaigus – 1300,00 litų.

 

  1. Per 2013 metų II ketvirtį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta.

 

Vyr. buhalterė                                                                                      Vaida Armalienė

 

2 VSAFAS 2 priedas  Finansinės būklės ataskaita 2013-06-30

20 VSAFAS 4 priedas 2013-06-30

3 VSAFAS 2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013m.II ketvirtį

SUMINĖ

Forma Nr.2  2013-06-30

Atnaujinta Ketvirtadienis, 24 Spalis 2013 22:30