Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. I ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 25 Lapkritis 2014 14:36

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

2014-04-09  Nr. D2- 43

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL 2014 METŲ I KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

 

1. 2014 m. vasario 13 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-27 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinta 1614700,00 litų išlaidų sąmata.  Iš jų : 818700,00  litų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms, 536500,00  litų – mokinio krepšeliui, 227000,00  litų – įstaigos gaunamų pajamų programai, 2500,00  litų – socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai. Atskira sąmata numatyti iš 2013 m. nepanaudotų lėšų 30000,00  litų asignavimų 2014-01-01 esantiems įsiskolinimams už suteiktas komunalines  paslaugas , kurie suplanuoti I ketvirtyje. Taip pat patvirtinta sąmata pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą 227000,00 Lt : už atsitiktines paslaugas 7000,00 litų ir už vaikų išlaikymą įstaigoje 220000,00 litų.

2. Debetinį įstaigos įsiskolinimą iš kitų lėšų 22423,53 litų sudaro : 17780,53 litų -tėvų įnašai, 4643,00 litų – mokestis po vieną litą įstaigos reikmėms .

3. Kreditinį įstaigos 257926,75 litų įsiskolinimą sudaro : 41319,13 Lt DU iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų ( t.sk. 4060,79 Lt  – „Sodra“ 9% , 4307,43 Lt- GPM),  13977,83 Lt – „Sodra“30,98% ir 26645,42 Lt DU iš mokinio krepšelio lėšų ( t.sk. 2861,52 Lt  – „Sodra“ 9% , 3729,47 Lt- GPM),  9849,98 Lt – „Sodra“30,98% kurie bus įvykdyti balandžio mėnesį . Įsiskolinimas  UAB „Plungės šilumos tinklams“ – 142432,45 Lt (tame skaičiuje 70064,13 Lt įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  susidaro dėl negaunamų biudžeto asignavimų . 1081,28 Lt – AB LESTO,  815,43 Lt UAB „Energijos tiekimas“ , 965,11 Lt – UAB „Plungės vandenys“ ir 605,00 Lt UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį . 15808,78 Lt tiekėjams už maisto produktus iš įstaigos pajamų , 360,00 Lt iš valstybės funkcijų lėšų (nemokamas maitinimas) , 1243,95 Lt iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų bus pravesta taip pat balandžio mėnesį, kai bus gauti asignavimai iš biudžeto. Taip pat balandžio mėnesį pateikus sąskaitas – faktūras už kovo mėnesį liko kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų lėšų 132,81 Lt už ryšių paslaugas ir už prekes 421,33 Lt . Iš mokinio krepšelio lėšų liko kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas 115,80 Lt ir kvalifikacijos kėlimą 400,00 Lt. Visi šie įsiskolinimai bus įvykdyti balandžio mėnesį.

4.   2014 metų kovo mėnesį pravedus į biudžetą  lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė  2720,59 litų negauti biudžeto asignavimai.

5. 2014 metų I ketvirtį, pateikus paraiškas, nuo metų pradžios gauta  345822,09 Lt asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 170576,12 Lt, mokinio krepšeliui – 88049,72 Lt,  įstaigos pajamų programai – 57196,25 Lt, 2013 metų įsiskolinimams padengti 30000,00 Lt .  Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už  345522,09 Lt. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų –  170276,12 Lt , iš mokinio krepšelio lėšų – 88049,72 Lt, iš įstaigos pajamų  programos lėšų – 57196,25 Lt, 2013 m. įsiskolinimai padengti už 30000,00 Lt.  Grynųjų pinigų likutis banko sąskaitoje ketvirčiui pasibaigus – 300,00 Lt.

  1. Per 2014 metų I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta.

 

Vyr. buhalterė                                                                                      Vaida Armalienė

 

 

2 VSAFAS 2 priedas  Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2014-03-31

3 VSAFAS 2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014m.I ketvirtį

Forma Nr.2  2014-03-31

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Balandis 2015 14:27