Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. III ketvirtis PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 25 Lapkritis 2014 14:36

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

 

2014-04-09  Nr. D2- 43

 

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui

 

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL 2014 METŲ III KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

 

1. 2014 m. vasario 13 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-27 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“  buvo patvirtinta 1614700,00 litų išlaidų sąmata.  Iš jų : 818700,00  litų – savarankiškoms  savivaldybės funkcijoms, 536500,00  litų – mokinio krepšeliui, 227000,00  litų – įstaigos gaunamų pajamų programai, 2500,00  litų – socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai. Atskira sąmata numatyti iš 2013 m. nepanaudotų lėšų 30000,00  litų asignavimų 2014-01-01 esantiems įsiskolinimams už suteiktas komunalines  paslaugas , kurie suplanuoti I ketvirtyje. Taip pat patvirtinta sąmata pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą 227000,00 Lt : už atsitiktines paslaugas 7000,00 litų ir už vaikų išlaikymą įstaigoje 220000,00 litų. 2014 m. rugsėjo 25 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1- 240 padidintas savarankiškųjų savivaldybės funkcijų sąmatos komunalinių paslaugų straipsnis 25000,00 litų.

2. Debetinį įstaigos įsiskolinimą iš kitų lėšų 27451,11 litų sudaro : 22242,11 litų -tėvų įnašai, 5209,00 litų – mokestis po vieną litą įstaigos reikmėms .

3. Kreditinį įstaigos 184092,62 litų įsiskolinimą sudaro : 40777,97 Lt DU iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų lėšų ( t.sk. 4112,96 Lt  – „Sodra“ 9% , 4470,38 Lt- GPM),  14157,48 Lt – „Sodra“30,98% ir 25266,20 Lt DU iš mokinio krepšelio lėšų ( t.sk. 2822,92 Lt  – „Sodra“ 9% , 3506,41 Lt- GPM),  9717,20 Lt – „Sodra“30,98% kurie bus įvykdyti spalio mėnesį . Įsiskolinimas  UAB „Plungės šilumos tinklams“ – 64683,81 Lt (tame skaičiuje 63287,55 Lt įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos)  susidaro dėl negaunamų biudžeto asignavimų . 1039,75 Lt – AB LESTO,  778,61 Lt UAB „Energijos tiekimas“ , 1133,49 Lt – UAB „Plungės vandenys“ ir 302,50 Lt UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį . 21831,14 Lt tiekėjams už maisto produktus iš įstaigos pajamų , 278,55 Lt iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų ir 333,00 litai bus pravesta taip pat spalio mėnesį, kai bus gauti asignavimai iš biudžeto. Taip pat spalio mėnesį pateikus sąskaitas – faktūras už rugsėjo mėnesį liko kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų lėšų 132,81 Lt už ryšių paslaugas ir už prekes 1779,89 Lt . Iš mokinio krepšelio lėšų liko kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas 127,05Lt . Iš nebiudžetinių lėšų liko įsiskolinimas Plungės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui 1753,17 Lt , kurį sudaro nebiudžetinėje kasoje esantis tėvų įnašų lėšų likutis 1272,37 Lt ir mokestis po 1 litą 480,80 Lt. Visi šie įsiskolinimai bus įvykdyti spalio mėnesį.

4.   2014 metų rugsėjo mėnesį pravedus į biudžetą  lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė  1234,57 litų negauti biudžeto asignavimai.

5. 2014 metų III ketvirtį, pateikus paraiškas, nuo metų pradžios gauta  1160328,16 Lt asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 614732,57 Lt, mokinio krepšeliui – 370294,86 Lt,  įstaigos pajamų programai – 143552,14 Lt, 2013 metų įsiskolinimams padengti 30000,00 Lt .  Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už  1160328,16 Lt. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų –  614732,57 Lt , iš mokinio krepšelio lėšų – 370294,86 Lt, iš įstaigos pajamų  programos lėšų – 143552,14 Lt, 2013 m. įsiskolinimai padengti už 30000,00 Lt.  Grynųjų pinigų likutis banko sąskaitoje ketvirčiui pasibaigus – 0,00 Lt.

6. Per 2014 metų I ketvirtį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta. II ketvirtyje iš 2% GPM paramos lėšų įsigytas kepimo pečius virtuvei už 5263,50 Lt. Per III ketvirtį taip pat turto neįsigyta.

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                      Vaida Armalienė

 

 

2 VSAFAS 2 priedas  Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

20 VSAFAS 4 priedas 2014-09-30

3 VSAFAS 2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas uz 2014m.III ketvirtį

Forma Nr.2  2014-09-30(SPF)

Forma Nr.2  2014-09-30

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Balandis 2015 14:26