Dėl mokesčio sumažinimo 50% už vaiko išlaikymą PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 26 Kovas 2013 09:16

________________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų arba globėjo vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“

Direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL MOKESČIO SUMAŽINIMO 50% UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

2013 m........................ ...... d.

Plungė

Prašau sumažinti.............................................................................................................

(vaiko vardas, pavardė,grupė)

mokestį už vaiko išlaikymą 50%, nes...................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Prie prašymo pridedu:..................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................................................................

............................................. ...................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)