Dėl vaiko išbraukimo iš lopšelio - darželio sąrašų PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 26 Kovas 2013 09:32

________________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų arba globėjo vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“

Direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ LOPŠELIO – DARŽELIO SĄRAŠŲ

2013 m........................ ...... d.

Plungė

Prašau išbraukti mano (sūnų/dukrą)..................................................................................

(vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė)

.......................... iš Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“ sąrašų nuo 2013 m.............................. ....d.,

nes..........................................................................................................................................................

............................................. ...................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)