Dėl vaiko atvedimo į darželį (kitiems asmenims) PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 26 Kovas 2013 09:34

________________________________________________________________________________

(vieno iš tėvų arba globėjo vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“

Direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL VAIKO ATVEDIMO Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

IR/AR PAĖMIMO IŠ LOPŠELIO - DARŽELIO

2013 m........................ ...... d.

Plungė

Prašau leisti.....................................................................................................................

(asmens vardas, pavardė, gimimo data)

atvesti (paimti) iš Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“

mano sūnų/ dukrą...............................................................................................................................

(vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė)

Už pasekmes kelyje prisiimame visišką atsakomybę patys.

............................................. ...................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)

............................................. ...................................................................

(parašas) (vardas, pavardė)