Spausdinti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 m. IV ketvirtis

2 VSAFAS 2 priedas  Finansinės buklės ataskaita 2013-12-31;

3 VSAFAS 2 priedas Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31;

6 vsafas 2013m.;

8 vsafas 1 priedas 2013m.;

10 vsafas 2 priedas (kitos pajamos) 2013 m.;

12 vsafas 1 priedas 2013m.;

13 vsafas 1-2 priedas 2013m.;

17 vsafas 7-8-12-13 priedai 2013m.;

20 VSAFAS 4 priedas 2013-12-31;

20 VSAFAS 5 priedas 2013 m.;

25 vsafas priedas (segmentai) 2013m.;

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013m.;

Pinigų srautų ataskaita 2013m.;

2013M. IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

 

Biužeto vykdymo ataskaitos 2013 m. IV ketvirtis

Forma Nr.2 2013-12-31;

Paaiškinamasis raštas už 2013 m. IV ketvirtį.